Nejsme ovce. A vy?

„Kašli na to, nic nikomu nepiš, nereaguj, nechej to plavat, nezabývej se tím.“ 

Tohle jsem poslouchal ještě dlouho poté, co nám státní aparát sdělil, že naše produkty, vyvinuté pro lepší život a výuku žáků, v žádném případě z vypsaného dotačního titulu nepodpoří. Omlouvám se, ale musím. Velkou část svého života jsem zasvětil růstu a posouvání kvality lidského života ve veřejném prostoru. 

Slova a věty jako: „Nemožné.“ anebo „To nejde, to by u nás nikdy neprošlo.“ na mě fungují spolehlivě jako kanystr s benzínem, vhozený do ohně. Vybuchuji. Níže předkládám krátký příběh o tom, jak český úředník životy mnohých vládne. Chcete-li, čtěte a pomozte nám budovat lepší zítřky nejenom našim dětem.

Nesnáším dotace 

Špatně nastavená pravidla, nahrávající podvodům a křivící nejenom podnikatelské prostředí. Ostatně, toto téma zmiňuji obsáhleji v knize Obec naskrz skrz. I následující zkušenost mě pouze utvrdila v tom, jak špinavé dotace jsou.

Co děláme jsem už naznačil – vyvíjíme a vyrábíme lepší život. Ve veřejném prostoru, u vás doma na zahradě, v zaměstnání, ve škole. A vše, co děláme, tomu bez výhrad podřizujeme. Věnujeme veškerý náš um a energii tomu, abyste mohli žít lepší život.

 V různých, navzájem provázaných projektech, se snažíme o to, aby třeba venkov nestárnul, aby se tam vraceli mladí lidé, aby ti starší naopak měli možnost se aktivně zapojovat do dění a pouze „nedožívali“. Snažíme se radit starostům, jak pro smysluplné vedení používat zdravý selský rozum. Sám to nazývám sociální architekturou. Produkty se značným přesahem a přidanou hodnotou.

 A občas nás napadne něco geniálního

Jako třeba plot

Ne ovšem jen tak nějaký plot. Chytrý plot. Vyvinutý speciálně do míst, které disponují velmi malým a omezeným prostorem. Zahrady v satelitech, veřejná prostranství, sportoviště, školní zahrady, školky… 

Zástěna, která má v sobě skryty veškeré možné i nemožné, ale hlavně potřebné funkce. Pergola? Sezení? Gril? Houpačka? Vyklopíte, použijete, zaklopíte. Jednoduché, že? Nikdo na světě nic podobného nevyrábí, jsme první a jediní. Minulý rok na podzim jsme produkt představili světu, získali ocenění, první objednávky i zájem médií.

A pak vypsalo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dotační titul na podporu environmentální výuky za čtvrt miliardy korun! Paráda. Tohle je přesně pro naše moduly. Školy a děcka budou nadšené! Budou se moci učit venku, dýchat čerstvý vzduch, pěstovat zeleninu a starat se o kytky.

I my jsme byli nadšení

Máme možnost náš produkt dostat rychle tam, kde bude sloužit nejvíce. Výzvu jsme pečlivě nastudovali, projednali se zástupci, kteří nám pomohli se zpracováním žádostí, některé moduly speciálně upravili tak, aby výsledek byl pro školu a žáky maximálně efektivní a spustili jsme oslovovací kampaň. Ostatně, možná dorazila i do vašeho mailu a k vašim rukám.

Bylo před Vánocemi, objednávky škol se přesto jen hrnuly

Reakce státního aparátu však na sebe nenechala dlouho čekat. Zástupců škol, kteří volali na příslušný odbor ministerstva, bylo jednoduše příliš mnoho. 

I jal se tedy malý český úředník jednat. To přece nejde, aby jedna firma získala z dotačního titulu tak nezanedbatelnou část. 

A taky že nezískala!

Začalo to výhrůžným telefonátem. Údajně poskytujeme klamavé a zavádějící informace, které máme okamžitě stáhnout. Odpověď na dotaz: „Jaké konkrétně?“ byla více než překvapivá. Klamavá informace měla spočívat v tom, že by zájemce (tedy jakákoli škola) mohl nabýt dojmu, že dotaci na náš produkt obdrží. A na náš produkt v žádném případě nebude z dotačního titulu uvolněna ani koruna. 

Na dotaz „Proč?“, když splňujeme podmínky dotace tak, jak byla vypsána, nám úředník nebyl schopen odpovědět. Drmolil páté přes deváté, odvolával se na nadřízené, následně na ministerstvo a jiného úředníka, který prý výzvu zpracovával, že jí ani oni sami moc nerozumí. Na obhajobu onoho chudáka je dlužno podotknout, že výzva byla skutečně více než zmatečná. 

Seznam způsobilých výdajů zahrnoval např. takové nesmysly, jako zvonkohru za 150 Kč, vlasový vlhkoměr za 300 Kč atd. (podporována měla přitom být výuka dětí ve venkovním prostředí na všech školách, tedy i základních a středních).

Požádali jsme o písemné vyjádření, včetně konkretizace důvodů a upozornili úředníka, že jsme připraveni, v případě, kdy se vůči nám bude stát takto nevybíravě a striktně vymezovat, vše zveřejnit. Coby figurka na šachovnici s tím samozřejmě neměl sebemenší problém, plnil jen zadání. 

Prošli jsme znovu celou výzvu, zvýraznili veškerou terminologii, ze které bylo patrné, že náš produkt podmínky dotace splňuje a zaslali zpět na příslušná místa. Odpovědí nám byla snůška nicneříkajících blábolů. Ani na jeden konkrétní dotaz jsme nedostali jedinou konkrétní odpověď.

Změny v zadání?

K našemu překvapení však začal jak Státní fond, tak Ministerstvo, po našem upozornění, doplňovat informace tak, aby náš produkt skutečně podporován být nemohl.

Jako první bod v častých otázkách naopak přibyla odpověď na otázku: „Budou podporovány venkovní učebny?“ – „Ne, nebudou.“ Dělo se tak naštěstí postupně. Shodou náhod jsme změny včas zaznamenali a také řádně zdokumentovali. Vtipné? Nikoli. Tragické, tristní a trestné.

A tady příběh končí, dalo by se očekávat. Ale nekončí. Jsme úžasná firma a žádná parta pokřivených byrokratických hajzlíků na tom nic nezmění. Považte, komu se podařilo za necelý rok existence značky na trhu, vyhrát cenu Grand Prix za inovace, spojit se partnersky s největším výrobcem dlažeb – Best, získat zájem médií v Británii či Americe a současně enormní zájem vlastního státu, který jste dokázali pořádně naštvat, a který vás raději podle zakáže?

Nechceme dělat něco na truc. Naopak. Tam, kde státní aparát selhává, bychom rádi suplovali vším svým umem jeho funkci. Uděláme tak vše proto, abyste našimi produkty mohli zlepšit život a výuku dětí i ve vaší škole.

Díky různým možnostem vám vyjdeme vstříc nejenom finančně. 

Pokud nemáte dostatek prostředků, umožníme vám pořídit si naše zahradní učebny na splátky nebo si je díky ročnímu pronájmu vyzkoušet.

Pomocí připravované soutěže vám i dětem navíc umožníme spolupodílet se na něčem, co je určeno pro váš i jejich kvalitnější školní život a výuku.

Věříme, že nepatříte mezi malé lidi

Mezi malé lidi, kteří raději zaujímají alibistický postoj a myslí si, že je snadnější žít ve světě, kde budou jen dostávat, místo toho, aby v sobě objevovali sílu, která posune jejich, i životy jiných k lepšímu. Přidejte se k nám a společně buďme lepší. Lepší rodiče, manželé, přátelé, lidé. Vidíme lepší život tam, kde ho mnozí jiní nevidí. Rádi bychom vám ukázali svět našima očima. 

Pokud nejste ovce ve stádu, stejně jako my, podpořte nás zájmem o naše produkty a klikněte níže. Náš tým vás bude následně kontaktovat. 

Děkujeme vám, že nejste lhostejní k systému, ve kterém žijeme a ve kterém jsou formovány a vyrůstají naše děti.

Máte zájem?

Chcete další informace o kvalitní výuce vašich žáků?

Máte zájem o zahradní učebnu?

Chcete více informací o zahradní učebně? Z čeho se může skládat a co její součástí?

Máme pro Vás několik variant financování i bez dotací!

Více informací